Om Selskapet

Magnus Thingnes gate 1,
6900 Florø – Norway

+47 5762 4000
post@itago.no
www.itago.no
Org.nr. 918 652 906

ITAGO AS ble startet 16. februar 2017 i Florø, som et resultat av at flere kompetansepersoner fra det tidligere IT-miljøet i kystbyen vurderte det som aktuelt å skape et nytt tjenestetilbud. Spesielt var erfaring og kjennskap til behovene og mulighetene innen marine- og industrielle næringer i regionen drivkrefter for å definere den nye organisasjonen. Etter oppstart ble det gjort flere nyansettelser, og ITAGO AS har med tiden fått fotfeste og godt omdømme som tjenesteleverandør mot våre målbransjer.

Selskapet leverer i dag drifts-, utviklings- og konsulenttjenester til kunder over hele vår region, og vi samarbeider med både kunder og leverandører over hele Norge og andre steder i Europa.

Vårt fokus og visjon er tuftet på målsettingen om å tilby sikre og effektive tjenester, som både forenkler og effektiviserer arbeidsdagen til våre kunder – til markedets beste priser. Vi legger til rette for alle tjenester, étt supportpunkt, og én faktura – fordi våre kunders fokus skal ikke ligge på IT og systemer, men på egen forretningsdrift.

Kompetanse

Vårt team består av personer med en enorm samlet bredde innenfor flere relevante digitale felt og områder.

Teamet som ITAGO består av besitter årelang og tung erfaring fra bred IT-drift og administrasjon i både lokalt næringsliv så vel som store internasjonale konsern, med det perspektivet som slik erfaring gir. Vi har nettverks- og driftskompetanse på globalt nivå, og kan vise til skalautfordringer og arbeidsmetodikk som kun tilegnes ved å ha vært praktisk involvert i slike prosesser.

Utvikling av webverktøy, markedsføring og digitale kommunikasjonsflater er områder som vi integrerer i mye av vårt arbeid, og vi etterstreber systemer som samlet leverer effekt og resultater for våre kunder.

Kundebehandling og brukerstøtte er en del av vårt tjenestespekter, og det ligger i vår kultur å være tilgjengelige og fleksible, og hele tiden ha kunden sitt behov i fokus.

Vi ønsker deg velkommen som kunde hos ITAGO AS.

Team

Nilss Magnus Eliassen

Nils Magnus Eliassen
Daglig leder

+4748121504

Bent Agledal

Bent Agledal
Senior konsulent

Craig Bird

Craig Bird
Senior konsulent

Henrik Lillebjerka

Henrik Lillebjerka
Konsulent