Vi forstår hvorfor dine kritiske forretningssystemer er så viktige for din daglige drift. Dette er grunnen til at vi bruker så mye tid på å tilpasse vår teknologi og løsninger til å støtte våre kunder sine operasjoner. Vi bygger våre programmer basert på 24x7x365 nettverksmonitorering koblet med aggressive vedlikeholdsrutiner for å sikre optimal oppetid for din bedrift.

UTFORDRINGER

En av hovedutfordringene ved å vedlikeholde et datanettverk er å forsøke å forutse hva som vil feile, og når det vil skje. Med våre tjenester kan vi avverge mange nettverksfeil fra å oppstå. Ved å kombinere regelmessig og dyptgående forebyggende vedlikehold, og robust sanntids-monitorering av alle kritiske systemer, sikrer vi at dine systemer er pålitelige og stabile til enhver tid.

KJENNER DU DEG IGJEN?

Er nettverket “sannsynligvis ok”? Påvirker nedetid dine forretningspunksjoner? Bruker ansatte mye tid på andre ikke-IT-personell for å kjempe mot IT-problemer?

ITAGO Lifecycle Proaktiv

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg finne den mest kostnadseffektive driftsmodellen for din bedrift.

EFFEKTER

Denne løsningen er så effektiv at våre kunder merker nesten umiddelbart resultatet. Et godt vedlikeholdt nettverk betyr færre feil, som igjen gir høyere produktivitet og innsparinger på support- og feilsøkingskostnader. Samtidig blir eksponeringen mot sikkerhetsrisikoer dramatisk redusert, og frustrasjonen over ustabile IT-systemer minimeres. Slik lar vi våre kunder fokusere på sin kjernevirksomhet ved å fjerne potensielle bekymringer ved å eie et datanettverk.

PROGRAMINNHOLD

24×7 Avansert Ytelsesmonitorering sørger for at alle kritiske nettverksenheter i ditt nettverk er pålitelige og fungerer optimalt

Rullerende Forebyggende Vedlikehold sikrer at dine servere, PCer, og andre vitale enheter fungerer optimalt, for pålitelighet og sikkerhet

Kvartalvise Tilstandsrapporter for ditt nettverk gjennomgås jevnlig av våre eksperter, som adresserer potensielle mangler og utfordringer, og oppsummerer resultatet til kunden

Sikkerhetsadministrasjon benytter optimalt utformet og implementert antivirus og antispam løsninger for å sikre din bedrift

Patch- og oppdateringsadministrasjon sikrer at alle din Windows-servere og PCer har siste versjon av programvare, sikkerhetsoppdateringer og systempatcher.

Supportsenter: vårt support-team er alltid tilgjengelig for å bistå våre kunder med support, fjernstyring, og aktiv monitorering av drift.